Enamel + Gemstone Bracelets

 • Skinny Gray Enamel Diamond BangleSkinny Gray Enamel Diamond Bangle

  Skinny Gray Enamel Diamond Bangle

  $550.00
 • Skinny Black Enamel Diamond Bangle Yellow GoldSkinny Black Enamel Diamond Bangle

  Skinny Black Enamel Diamond Bangle

  $550.00$3,400.00
 • Skinny White Enamel Diamond Bangle

  Skinny White Enamel Diamond Bangle

  $550.00
 • Diamond Enamel Bangle BraceletDiamond ID Bracelet

  Diamond Enamel Bangle Bracelet

  $880.00
 • Diamond Mini Black Onyx Heart Bracelet Yellow Gold

  Diamond Mini Black Onyx Heart Bracelet

  $800.00
 • Diamond Mini Lapis Heart Bracelet Yellow GoldDiamond Mini Mother of Pearl Star Bracelet

  Diamond Mini Lapis Heart Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mini Malachite Heart Bracelet SilverDiamond Mini Mother of Pearl Star Bracelet

  Diamond Mini Malachite Heart Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mini Mother of Pearl Heart Bracelet 14k Yellow GoldDiamond Mini Turquoise Enamel Heart Bracelet

  Diamond Mini Mother of Pearl Heart Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mini Turquoise Enamel Heart Bracelet Sterling SilverDiamond Mini Turquoise Enamel Heart Bracelet

  Diamond Mini Turquoise Heart Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mini Lapis Butterfly Bracelet Yellow Gold
  NEW!
  Diamond Mini Lapis Butterfly Bracelet

  Diamond Mini Lapis Butterfly Bracelet

  $330.00$950.00
 • Diamond Mini Malachite Butterfly Bracelet Sterling Silver
  NEW!
  Diamond Mini Turquoise Butterfly Bracelet

  Diamond Mini Malachite Butterfly Bracelet

  $330.00$950.00
 • Diamond Mini Mother of Pearl Butterfly Bracelet Yellow Gold
  NEW!
  Diamond Mini Lapis Butterfly Bracelet

  Diamond Mini Mother of Pearl Butterfly Bracelet

  $330.00$950.00
 • Diamond Mini Turquoise Butterfly Bracelet Sterling Silver
  NEW!
  Diamond Mini Turquoise Butterfly Bracelet

  Diamond Mini Turquoise Butterfly Bracelet

  $330.00$950.00
 • Diamond Mini Lapis Enamel Clover Bracelet Yellow GoldDiamond Mini Lapis Clover Bracelet

  Diamond Mini Lapis Clover Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mini Malachite Clover Bracelet Sterling SilverDiamond Mini Lapis Clover Bracelet

  Diamond Mini Malachite Clover Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mini Mother of Pearl Clover Bracelet Sterling SilverLove Script Chain Bracelet

  Diamond Mini Mother of Pearl Clover Bracelet

  $260.00
 • Diamond Mini Turquoise Enamel Clover Bracelet Yellow GoldLove Script Chain Bracelet

  Diamond Mini Turquoise Clover Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mini Lapis Star Bracelet Sterling SilverDiamond Mini Turquoise Enamel Heart Bracelet

  Diamond Mini Lapis Star Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mini Malachite Star Bracelet Sterling SilverDiamond Mini Turquoise Enamel Heart Bracelet

  Diamond Mini Malachite Star Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mini Mother of Pearl Star Yellow Gold BraceletDiamond Mini Mother of Pearl Star Bracelet

  Diamond Mini Mother of Pearl Star Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mini Turquoise Enamel Star Bracelet Sterling SilverDiamond Mini Turquoise Enamel Heart Bracelet

  Diamond Mini Turquoise Star Bracelet

  $260.00$800.00
 • Diamond Mother of Pearl ID Bracelet

  Diamond Lapis ID Bracelet

  $260.00
 • Diamond Malachite ID Bracelet SilverDiamond Turquoise ID Bracelet

  Diamond Malachite ID Bracelet

  $260.00
 • Diamond Mother of Pearl ID Bracelet SilverDiamond Mother of Pearl ID Bracelet

  Diamond Mother of Pearl ID Bracelet

  $260.00
 • Diamond Turquoise ID Bracelet SilverDiamond Turquoise ID Bracelet

  Diamond Turquoise ID Bracelet

  $260.00